Ang misyon ng Berean Beacon ay pangunahin upang ebanghelisasyon, upang itaguyod ang ebanghelyo ni Jesucristo. Ito ay itinatag noong 1992 ng dating pari ng Romano Katoliko na si Richard M. Bennett. Ang Berean Beacon ay naglalagay ng espesyal na diin sa pag-eebanghelisasyon at pag-convert ng mga Katoliko. Ang isa pang pangunahing layunin ng aming misyon ay upang ipagbigay-alam sa mga ebangheliko tungkol sa Katolisismo sa pamamagitan ng aming materyal na ginawang magagamit sa online. Pinangunahan ng board of director, Pastor William Mencarrow, Greg Bentley at Stuart Quint. Ang lahat ng aming mga punong-guro ay dating mga Romano Katoliko na na-save lamang sa pamamagitan ng pananampalataya.

Ang gawaing pastoral ay kinumpleto ng mga nakatuon na boluntaryo na naniniwala sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya at inaasahan na makilala kami sa mga mahirap na araw na ito. Pinahahalagahan namin ang bawat donasyon at nagpapasalamat kami para dito. Ang Beacon Beacon ay isang biblikal at pang-edukasyon na samahan na may nag-iisang layunin ng paglulunsad ng bibliyang Kristiyanismo.